Continu veranderen is de enige constante

In een speciale eindejaarsserie blikken de adviseurs van GITP Medezeggenschap terug en vooruit. In dit derde deel Stefan Zondag over het feit dat continue verandering de enige zekerheid lijkt en hoe hier als OR op te anticiperen en organiseren.

Lees meer

Informatievoorziening: schep voorwaarden

Als je als ondernemingsraad scherp hebt welke informatie je nodig hebt, helpt het om duidelijke voorwaarden te scheppen zodat de kans om (de juiste) informatie te krijgen toeneemt. Twee van die voorwaarden: het plannen van de informatievoorziening en het gebruik maken van de geheimhoudingsplicht.

Lees meer

Informatievoorziening: weet wat je wilt

Door vroegtijdig betrokken te zijn, heb je inzicht in de organisatiestrategie, weet je wat er speelt en zit je op het juiste moment met de bestuurder aan tafel. Om aan te kunnen haken is het een must om (de juiste) informatie te krijgen en actief ernaar te vragen.

Lees meer

Hoe bevorder je als OR de zorg voor het milieu?

Artikel 28 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gaat over de zogenoemde stimulerende taken van de ondernemingsraad. Maar hoe doe je dat in de praktijk? In deze bijdrage geen allesomvattende methode maar een toepassing op een heel actuele ontwikkeling: het Energieakkoord.

Lees meer

Dat maak ik zelf wel uit! (2)

“Dat maak ik zelf wel uit” is niet alleen een goed motto als je achterban bent, maar zeker ook voor een ondernemingsraad in deze veranderende tijden. Niet alleen als het gaat om bestuurders die je kort willen houden, maar vooral ook als het gaat over wat belangrijk voor je is en waar je je aandacht op wilt richten. En hoe je met een veranderende omgeving om wilt gaan.

Lees meer

Wat kan je als ondernemingsraad doen met de begroting!

Dat je als OR de begroting tijdig ter informatie ontvangt is stap één. Het gaat er vooral om wat je als OR ermee doet! Kun je in de begroting een reorganisatie aan zien komen? Welke vragen stel je als OR? Hoe leg je als OR verbanden? In deze blog tips voor de OR.

Lees meer

Hoe kan ik mijn tijdgebrek oplossen?

OR-werk is ook werk. Bestuurders geven dit waarschijnlijk terug als OR-leden aangeven onvoldoende tijd te hebben voor hun OR-werkzaamheden. Toch is de praktijk weerbarstig: het OR-werk gaat vaker mee naar huis dan wenselijk. Hoe los je dat tijdgebrek op?

Lees meer

Met welke vaardigheden meer invloed als OR?

Voor invloed van de ondernemingsraad is meer nodig dan alleen een gezellig gesprek met de bestuurder. Daarvoor hoef je als OR echt niet op zijn juridische strepen te staan en continu naar WOR-artikel 25 (advies) en 27 (instemming) te verwijzen.

Lees meer